21090904 - Slagkracht - Gerlach Delissen Photography-4

Team Organisatie

''Is de organisatie rondom teams versterkend of belemmerend in het behalen van doelen?''

Om de samenwerking tussen mensen optimaal te kunnen laten slagen, dienen de organisatorische randvoorwaarden op professionele wijze ingericht te zijn. Varierend van helderheid over de richting (strategie, visie en doel) tot ondersteunend in de inrichting en verrichting ( zoals structuur, proces, werkafspraken, middelen, etc.).

Slagkracht weet deze totale procesoptimalisatie vorm te geven, samen met het team, voor het team.